Pliki cookie i dane osobowe

Poniżej zamieszczamy informacje na temat plików cookie i danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://www.perceptionpr.pl (dalej jako „Serwis”) oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

PLIKI COOKIE

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Są to w szczególności pliki tekstowe, zawierające zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookie i inne podobne technologie, w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
  • techniczne, związane z poruszaniem się po stronach Serwisu i zapewniające na nich prawidłową nawigację;
  • analityczne, umożliwiające śledzenie statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itp. Analityczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Serwis, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookie Google’a można znaleźć w: Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
  • marketingowe firmy Facebook oraz Google, wykorzystywane w celu kierowania do Użytkownika reklam w tych serwisach lub systemach reklamowych tych serwisów.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
  • sesyjne – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – są to pliki cookie przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Korzystając z serwisu bez zastosowania blokady plików cookie, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych w zakresie i w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.  
  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacja o plikach cookie została przygotowana m.in. na podstawie opracowania udostępnionego przez IAB Polska.

DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych:
  • Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Perception PR Zbigniew Michalski, ul. Święcicka 57a, 05-860 Płochocin; NIP: 5381538583, REGON: 141587987 (dalej jako “Administrator”). Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych prosimy kierować pod adres e-mail: ado@perceptionpr.pl
 2. Rodzaj zbieranych danych i cel ich przetwarzania:
  • Serwis nie zbiera danych osobowych w sposób automatyczny. Użytkownik przekazując swoje dane osobowe, robi to dobrowolnie.
  • Administrator przetwarza tylko te dane, która zostały podane przez Użytkownika. Zależnie od sytuacji może to być imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.
  • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały podane, np. w związku ze współpracą, realizacją umowy, itp.
 3. Podstawa przetwarzania danych: 
  Zależnie od sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być:
  • wyrażona zgoda (np. w korespondencji e-mail);
  • realizacja umowy, na potrzeby której zostały udostępnione dane;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Okres przetwarzania danych:
  • Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator mieć będzie ku temu podstawę prawną, np. dane związane z umową będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, m.in. w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych), dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. 
  • W przypadku wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
 5. Kto ma dostęp do danych:
  • Do danych osobowych mają dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
  • Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów IT.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to szczególnie właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Prawa Użytkownika:
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, ich sprostowania, uzupełniania, uaktualniania, przenoszenia, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.